0850 480 1 846

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki çalışmalarımız en üst standartlarda sürdürmekte olup çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunarız.

Binalarımızda İşyeri Hekimliği ve Sağlık hizmetleri olanaklar verir. Mesleki risklerin belirlenip güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasını, meslek hastalıklarından korunmayı sağlarız. Çalışma ortamının güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek amacıyla yapılan "risk değerlendirme ve iyileştirme" çalışmaları yaparız. İş Güvenliği eğitim ve denetim faaliyetlerinin sürekli olarak gerçekleştiririz.