0850 480 1 846

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Marubeni Dağıtım ve Servis, tüm süreçlerinde “Entegre Yönetim Sistemi” ilke ve gerekliliklerini dikkate alarak sürekli gelişmeyi amaçlayan bir işletmedir. Bu çerçevede, kurumsal sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemiştir. Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler ve bunları destekleyen tüm süreçlerde hedeflerini (KPI) oluşturarak;

 • Tüm süreçlerimizi Risk Bazlı Yaklaşım ile yönetmek,
 • Ürün/hizmetlerimizi müşteri şartları ve kalite, çevre, isg standartlarına uygun şekilde sunmak,
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek ve iyileştirmek.
 • Müşterilerimizin talep ve şikayetlerini ön yargısız ve adil değerlendirmek; açık, şeffaf, hızlı ve müşteri odaklı çözmek,
 • Çevre ve İş Güvenliği ile ilgili yasal şart ve mevzuatlara tam uyum sağlamak,
 • Entegre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek
 • İş Güvenliğinde “sıfır kaza” yaklaşımını temel ilke edinmek,
 • Çevre kirliliğini önlemek ve bunu kurumsal kültürün bir parçası haline getirmek,
 • Çevre ile ilgili riskleri ve acil durumları tespit etmek bu konularda önleyici yaklaşım sergilemek,
 • Tüm ilgili taraflarda çevre ve enerji verimliliği bilincini geliştirmek,
 • Çevreye olan etkilerimizi azaltmak ve olumlu çevre boyutlarımızı arttırmak,
 • Çalışan, müşteri, tedarikçi ve ziyaretlerimiz gibi bütün ilgili taraflar için sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak,
 • Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmek,
 • Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmek,
 • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek
 • Kurumsal, girişimci, açık ve direkt iletişime sahip bir organizasyonel iklim ile tüm çalışanlarımızın bütünsel bir ekip olarak sürekli daha iyiye doğru ilerlemesini sağlamaktan sorumludur.